XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN NỀN ĐẤT NGẬP NƯỚC

Nước trong sự phát triển của TPHCM

Trong bối cảnh áp lực đô thị mạnh mẽ, các khu đất trũng, thấp cũng được huy động cho các dự án phát triển đô thị mới. Gần đây, Thành phố đã thực hiện các dự án lớn nhằm cải tạo kênh, rạch và xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông. Việc xây dựng đô thị hai bên bờ kênh, rạch và ở các vùng đất trũng, thấp đang gặp nhiều thách thức:

  • Sử dụng kỹ thuật xây dựng tiên tiến phù hợp với địa chất của khu vực, đặc biệt đối với việc xây dựng các công trình ngầm (tàu điện ngầm, bãi đậu xe ngầm).
  • Xác định cốt san nền phù hợp với nguy cơ bị ngập.
  • Nguy cơ bê tông hóa mặt đất và giảm khả năng thấm nước của đất.
  • Bảo đảm sự cân bằng và bù trừ thủy lực khi san lấp mặt bằng.
  • Kiểm soát ô nhiễm nguồn nước do các hoạt động công nghiệp.
  • Chi phí san lấp mặt bằng cao…
Những yếu tố này đòi hỏi các nhà lãnh đạo chú ý và tìm hiểu rõ các vấn đề liên quan đến nước để tích hợp vào chính sách phát triển.

theme1-panneau2-image01
© Hồ Như Ý
Đô thị hóa hai bờ sông Sài Gòn.

theme1-panneau2-image03
© Công ty DESO
Dự án quảng trường trung tâm Thủ Thiêm.

Đô thị sinh thái ở Vùng Rhône-Alpes.

Ở vùng Rhône-Alpes, việc xây dựng thành phố hai bên bờ sông được thực hiện với phương châm giảm thiểu tác động của đô thị hóa đối với môi trường tự nhiên: không cho xây dựng sát bờ sông và ở khu vực có khả năng bị ngập, tăng lối thoát nước cho nước mưa, sử dụng vật liệu thấm nước, trồng cây xanh, thảm cỏ… Các đồ án quy hoạch, dự án xây dựng đều có kế hoạch kiểm soát nước để dung hòa giữa đô thị và môi trường tự nhiên.

theme1-panneau2-image02
© Cộng đồng đô thị Lyon
Hai bờ sông Saône


header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02