TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP

Tổ chức và cá nhân đóng góp cho triển lãm

logo Agence n2 couleur
logo sytral
logo Institut d’Asie Orientale
logoENSAG
logo Deso
logo club Gia Dinh
logo Cefurds

Triển lãm này được Hội đồng Vùng Rhône-Alpes, Cộng đồng đô thị Lyon, Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon và UBND TP.HCM tài trợ.

header-image02
header-image04
logo Agence n2 couleur

Lời cảm ơn

Chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả các tổ chức và cá nhân cũng như các đối tác đã đóng góp cho triển lãm:

  • Sở Quy hoạch – Kiến trúc (đặc biệt là Trung tâm Thông tin Quy hoạch – PLANIC), Sở Ngoại vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải (đặc biệt là Phòng Quản lý Công viên Cây xanh), Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Nghiên cứu Đô thị và Phát triển. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn Ông Nguyễn Xuân Khánh và câu lạc bộ nhiếp ảnh Gia Định đã gửi ảnh cho triển lãm: Lê Anh Khoa, Trần Thiên Sinh, Jet Huynh, Lê Bảo Ngọc, Đinh Quang Tuấn, Hu Nguyễn Ngọc Quyên, Hồ Như Ý.

  • Vùng Rhône-Alpes, Cộng đồng đô thị Lyon (đặc biệt là Sở Giao thông), Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon, Cơ quan tổ chức giao thông tỉnh Rhône và Lyon, thành phố Lyon (trong đó có Ban không gian xanh và Ban chiếu sáng công cộng). Chúng tôi đặc biệt cảm ơn các nhà nghiên cứu của Viện Á Đông đã gợi ý đặt tên triển lãm này và cung cấp nhiều bản đồ, ảnh chụp từ cơ sở dữ liệu Virtual Saigon http://saigon.virtualcities.fr/, công tu DESO, trường Kiến trúc Quốc gia Grenoble (ENSAG).
Panneau institutionnel 3
© Jet Huynh


header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02