CÁC DỰ ÁN LỚN

Dự án đô thị lớn đảm bảo sức sống cho các thành phố và tạo ra diện mạo đô thị phục vụ cho marketing đô thị.

Lyon Part-Dieu

Đầu mối giao thông đa phương thức của châu Âu, Lyon Part-Dieu là trung tâm dịch vụ lớn hàng thứ hai ở Pháp. Với thành công này, hiện nay Lyon Part-Dieu đang tiếp tục phát triển bằng cách kết hợp giữa tăng mật độ xây dựng với phát triển bền vững.

Lyon Confluence

Dự án Lyon Confluence sẽ tăng gấp đôi diện tích khu siêu trung tâm của Lyon. Với vị trí độc đáo ngay tại nơi hợp lưu của sông Rhône và sông Saône, vẻ đẹp phong cảnh sông nước và diện tích lớn (150 ha), Lyon Confluence sẽ là khu đô thị lớn ở Lyon.

Vue aerienne de la Confluence a terme
© Cơ quan Quy hoạch đô thị Lyon
Dự án đô thị Lyon-Confluence.

Thủ Thiêm

Khu đô thị mới Thủ Thiêm là dự án trọng điểm của TP.HCM. Đây là phần mở rộng về phía bên kia sông Sài Gòn của khu trung tâm thành phố hiện hữu và dự kiến hoàn thành vào năm 2025. Thủ Thiêm sẽ là trung tâm dịch vụ, tài chính, thương mại chất lượng cao. Dự án có quy mô lớn gần 750ha vừa nhằm phát triển đô thị hiện đại vừa tăng cường sức hấp dẫn của Thành phố đối với thế giới.

theme2-panneau3-image02
© Công ty DESO.
Quảng trường Thủ Thiêm

Phú Mỹ Hưng

Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng là một thành tựu lớn về phát triển đô thị hiện đại. Nằm ở phía Nam Sài Gòn, khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng là một trong những khu đô thị của Việt Nam trong thế kỷ 21: cấu trúc đô thị và kiến trúc công trình hiện đại, hỗn hợp chức năng, phát huy giá trị môi trường… Dự án này là một công cụ trong chiến lược đô thị của Thành phố. Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tạo ra hình ảnh mới về sự phát triển kinh tế của Thành phố và khẳng định vị thế đại đô thị ở Đông Nam Á.


header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02