NGẬP NƯỚC VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Chống ngập nước, ưu tiên của TPHCM

TP.HCM là một trong 10 thành phố trên thế giới có nguy cơ lớn nhất bị ngập do nước biển dâng. Với khí hậu nhiệt đới và vị trí địa lý nằm ở đồng bằng, TP.HCM chịu ảnh hưởng của mưa và thủy triều. Hiện nay, do mực nước biển dâng, nên thủy triều ngày càng cao. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu càng mạnh hơn trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đô thị cao. Để chống lại nguy cơ ngập nước, Thành phố đã có quy hoạch thoát nước và xây dựng hệ thống thoát nước đầy tham vọng. Ngoài việc xây dựng cơ sở hạ tầng lớn (đê, cửa ngăn triều, trạm bơm, nạo vét kênh), cách tiếp cận tích hợp những rủi ro liên quan đến nước trong quy hoạch đô thị cũng đang được phát triển hiện nay.

theme1-panneau3-image02
© Planic.
Ngập nước do triều cường ở thành phố Hồ Chí Minh

Lyon, thành phố thích ứng với nước

Ở vùng Rhône-Alpes, lũ lụt là hiện tượng có quy mô lớn nhưng hiếm khi xảy ra. Từ lâu, người ta đã có ảo tưởng về dòng sông Rhône “đã được thuần hóa” nhờ các công trình xây dựng ở đô thị và nguy cơ lũ lụt đã bị xem nhẹ. Những đợt lũ lớn trong những năm 1990-2000 đã làm thức tỉnh mối quan tâm về những nguy cơ bị ngập. Nhiều khu vực ở vùng Rhône-Alpes trong đó có Lyon đã được đưa vào quy hoạch và kế hoạch phòng ngừa nguy cơ thiên tai trong đó có lũ trên sông Rhône và sông Saône. Đây là phương pháp tiếp cận phòng ngừa và mang tính ràng buộc đối với các dự án sử dụng đất và xây dựng. Ngoài ra, kỹ thuật gia cố và giữ ổn định bờ sông, kênh rạch bằng thực vật cũng đã được phát triển để vừa hạn chế nguy cơ lũ lụt vừa phát huy giá trị của cảnh quan.


  • 65% lãnh thổ của TPHCM có cao trình dưới 1,50m so với mực nước biển.
  • Tháng 12 năm 2003, lũ trên sông Rhône lên đến 4m khiến 32.000 người phải sơ tán.
  • 3.000km ² diện tích có thể bị ngập được theo dõi liên tục ở Vùng Rhône-Alpes.
theme1-panneau3-image03_920x631_png
© Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon
Trạm khai thác nước ngầm Crépieux-Charmy: kiểm soát nước và phát huy giá trị cảnh quan.


header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02