CÁC ĐỐI TÁC

Các đối tác của triển lãm

LOGO_Crea factory
logo PBB
logo Digital Mekong - Sandrine Llouquet
logo Amagumo Labs - Philippe Nguyen

Lời cảm ơn

Chúng tôi trân trọng cảm ơn các đối tác tham gia thực hiện triển lãm:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (đặc biệt là Trung tâm Thông tin Triển lãm TP.HCM), Công ty CréaFactory thiết kế triển lãm, Công ty PBB thiết kế pa nô, Sandrine Llouquet thiết kế ngoại thất và Philippe Nguyen thiết kế website.

Triển lãm này cũng sẽ được tổ chức tại Lyon trong khuôn khổ sự kiện “Những ngày TP.HCM tại vùng Rhône-Alpes”.

Panneau institutionnel 4
©Cộng đồng đô thị Lyon
Trung tâm Lyon nhìn từ trên cao

header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02