QUAN HỆ ĐỐI TÁC

Vùng Rhône-Alpes – Thành phố Hồ Chí Minh – Cộng đồng đô thị Lyon

Quan hệ đối tác mới và bền vững

Vùng Rhône-Alpes và thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác song phương kể từ năm 1997 với nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ cho TPHCM về quản lý đô thị trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và hiện đại hóa đô thị. Năm 2006, trong khuôn khổ hợp tác giữa 2 địa phương, Trung tâm dự báo và nghiên cứu đô thị TPHCM (PADDI) được chính thức thành lập. Sau đó, Cộng đồng đô thị Lyon tham gia vào hoạt động của PADDI.

Dưới sự chỉ đạo và giám sát của Ủy ban nhân dân TPHCM, Hội đồng Vùng Rhône-Alpes và Cộng đồng đô thị Lyon, PADDI có nhiệm vụ chính là nâng cao năng lực cho các cơ quan chuyên môn của Thành phố trong các lĩnh vực liên quan đến đô thị. Trên cơ sở nhu cầu của các đối tác, PADDI phát triển 3 mảng hoạt động: đào tạo nâng cao năng lực, hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu đô thị.


Thành phố Hồ Chí Minh

  • TPHCM là đô thị lớn nhất Việt Nam với 7,5 triệu dân.
  • Với diện tích 2.096 km², mật độ dân số của TPHCM là 27.752 người/km².
  • TPHCM đóng góp 20% vào GDP của Việt Nam.

Panneau institutionnel 1 - image01
Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh

Vùng Rhône-Alpes và Cộng đồng đô thị Lyon

  • Vùng Rhône-Alpes có diện tích 44.000 km² và 6 triệu dân.
  • Cộng đồng đô thị Lyon có 1,3 triệu dân và chiếm chưa đến 0,1% diện tích của Vùng Rhône-Alpes. Mật độ dân số trung bình của Cộng đồng đô thị Lyon là 2.460 người/km², cao nhất ở Vùng Rhône-Alpes.
  • Vùng Rhône-Alpes đóng góp 9,8% vào GDP của Pháp.
Panneau institutionnel 1 - image02_3
© Nguồn: Cơ quan Quy hoạch đô thị Lyon
Bản đồ Vùng Rhône-Alpes và Cộng đồng đô thị Lyon

header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02