ẤN PHẨM

1
Khóa tập huấn về quản lý một tuyến xe buýt (Tháng 05 năm 2008). Download
2
Cách tiếp cận toàn diện trong phòng chống ngập – Hướng đến quy hoạch tích hợp (12-16/12/2012). Download
3
Kiến trúc xanh – Ý tưởng, thiết kế và thực hành (30/05 – 03/06/2011). Download
4
Khóa tập huấn điều hành và đầu tư tài chính dịch vụ đô thị cấp nước và xử lý nước thải (Từ 06-10/12/2010). Download
5
Khóa tập huấn về phương pháp triển khai thực hiện quy hoạch tại TPHCM (14-22/06/2010). Download
6
Khóa tập huấn về bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và triển vọng chiến lược quản lý di sản trong khu trung tâm lịch sử của TPHCM (11-15/01/2010). Download
7-vn
Khóa tập huấn quy hoạch và quản lý không gian xanh, chính sách bảo tồn và phát triển cây xanh Từ 18-22 tháng Tư 2011). Download
8
Khóa tập huấn thiết kế đô thị dọc theo các trục đường mới mở (Từ 18-22/01/2010). Download
9-vn
Làm thế nào để quy hoạch đô thị ở Việt Nam hiệu quả hơn? – Trường hợp ở TP.HCM (Tháng 3 2012). Download
10
An toàn giao thông – Thách thức, chính sách công và quy hoạch. Lý thuyết và thực hiện (31/10 – 04/11/2011 | 25 – 29/06/2012). Download

header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02