CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Các dự án lớn về vệ sinh môi trường tại TPHCM

Thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng chống ngập nước và cải thiện chất lượng nước là một trong những vấn đề ưu tiên của TP.HCM. Thành phố đã khởi xướng nhiều dự án dài hạn và can thiệp vào các giai đoạn khác nhau của chu trình nước: cải thiện và tăng khả năng cung cấp nước sạch, xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp, nạo vét kênh và chống ô nhiễm nước, cải tạo bờ kênh, giải tỏa các khu nhà ven kênh, rạch, kiểm soát của các cơ sở công nghiệp, xây dựng nhà máy xử lý nước thải… Thông qua các dự án lớn, Thành phố kiên định mục tiêu vì sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị

theme1-panneau5-image03
© Jet Huynh
Phát huy giá trị nguồn nước tại hồ Bán Nguyệt ở Phú Mỹ Hưng.
Từ một dòng kênh đen ngòm ô nhiễm, đầy rác thải, giờ đây Nhiêu Lộc – Thị nghè là dòng kênh xanh đang dần hồi sinh.

theme1-panneau5-image01_920x540
© Planic
Công nhân vệ sinh môi trường ngày đêm cần mẫn gom rác thải trên kênh đã góp phần làm dòng nước thêm xanh

Kiểm soát chu trình nước ở Lyon

theme1-panneau5-image02
© Cơ quan quy hoạch đô thị Lyon – Hubert Canet – 2012
Nhà máy xử lý nước thải trước khi đổ ra sông Rhône

Lyon có nguồn nước dồi dào, chất lượng và công nghệ hiện đại giúp đảm bảo chất lượng nước trong suốt chu trình của nó, từ khai thác, sử dụng đến trả lại nước vào môi trường tự nhiên. Nước máy do Thành phố cung cấp cho người dân mang nhãn hiệu: “Grand’O Lyon”. Thành phố đảm bảo nước máy có chất lượng cao, tương đương với nước khoáng đóng chai. Với phương châm không ngừng nghiên cứu, phát huy giá trị của nước ở đô thị và tối ưu hóa chu trình nước, Lyon luôn hành động để nâng cao chất lượng và tăng sức hấp dẫn của môi trường nước, kiểm soát dòng chảy của nước mưa và giảm stress nhiệt.header-image02
header-image03
header-image04
logo Agence n2 couleur
footer-image02